<


تعهد کیفیت
شرکت آدرین پاکمهر یکی ازشرکتهای پیشرو در زمینه تولید محصولات آرایشی
و بهداشتی است. چندین سال تلاش گسترده بخشهای تحقیقات و توسعه و همچنین
آزمایشگاههای مجهز این شرکت منجر به تولید و عرضه محصولاتی
بوده است که در سطح کشور از خروج بیهوده ارز ملی جلوگیری به عمل امد .

آزمایشگاه و کادر علمی

آدرین پاکمهر با استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از کارشناسان
و متخصصان زبده و استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژی برتر
و بکارگیری اطلاعات روز علمی جهانی و دانش فنی توانسته است تحولی
بزرگ در این رشته در داخل کشور ایجاد کند.
سبد محصولات

آدرین پاکمهر با استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از کارشناسان
و متخصصان زبده و استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژی برتر
و بکارگیری اطلاعات روز علمی جهانی و دانش فنی توانسته است تحولی
بزرگ در این رشته در داخل کشور ایجاد کند.
تجهیزات و دستگاه ها

آدرین پاکمهر با استفاده از تجارب گذشته و بهره گیری از کارشناسان
و متخصصان زبده و استفاده بهینه از امکانات و تکنولوژی برتر
و بکارگیری اطلاعات روز علمی جهانی و دانش فنی توانسته است تحولی
بزرگ در این رشته در داخل کشور ایجاد کند.

Webdesign Pure Black GmbH